• budowa i remonty dróg o nawierzchni:
  • gruntowej
  • tłuczniowej
  • z destruktu asfaltowego
  • powierzchniowo utrwalonej emulsją asfaltową i grysami
  • asfaltowej
 • wykonywanie podbudowy pod konstrukcje nawierzchni
 • budowa placów
 • roboty ziemne i rozbiórkowe
 • usługi transportowo-sprzętowe
 • recykling materiałów budowlanych